Theater en taal

Voor een school in Ter Apel ontwikkelde ik met subsidie van CMK Groningen een dramamethode die aansluit bij de taalmethode van deze school. Zo schreef ik voor groep 3 tot en met groep 8, 16 lessen per leerjaar.

Deze lessen maakte ik bij:
groep 3: Veilig leren lezen (Kim versie)
groep 4 t/m 8: Staal

Er wordt gespeeld over de leerstof van taal, daarmee zijn de dramalessen leerstof vervangend of verrijkend en is er meer samenhang in leergebieden, waardoor deze elkaar versterken en de leerstof een meer betekenisvolle context krijgt.
De lessen die ontwikkeld worden bij de taalmethode zijn volwaardige dramalessen zijn waarbij de leerlingen de stappen van de creativiteitscirkel kunnen doorlopen: oriƫntatie, instructie en exploratie, verwerking en evaluatie.

Bij elk thema staat een theaterwerkvorm centraal. Deze theaterwerkvormen komen in alle jaren terug. Zo is gezorgd voor een doorgaande leerlijn drama van groep 3 tot en met groep 8.

Omdat deze lessen gemaakt zijn met subsidie zijn ze kosteloos op te vragen. Dit kun je doen door een mail te sturen naar vuurvoorcultuur321@gmail.com.

Als je als hele school besluit om deze drama-leerlijn te gaan invoeren kun je als team begeleiding aanvragen op de theaterwerkvormen of coaching on the job.