Elly van den Brand

Elly van den Brand is docent theater en begeleide vanuit Keunstwurk schoolteams bij het invoeren van een leerlijn drama. Ontwikkelde kunstprojecten rondom jeugdliteratuur. Schreef een dramamethode bij een Staaltaal en Veilig leren lezen. Ze begeleide kunstenaars in de nascholing Beroepskunstenaars In de Klas. Leerde pabostudenten hoe ze drama kunnen geven en doceert studenten aan de opleiding docent Theater.

Ze is in staat om vakoverstijgend te denken en mee te denken vanuit de onderwijsvisie van de school. Dit kan ze vormgeven in teamtrainingen en coaching on the job.